O škole

1. září 2021 zahajuje na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy svoji činnost Střední škola multimediální tvorby. Jejím zřizovatelem je Zapsaný ústav pro film a média. Škola sídlí ve Smečně, na adrese Slánská 542, kde sídlí i její zřizovatel.